Příklady použití produktů Optris v Plastikářském průmyslu

 

 

 


Tepelné formování fólií

 

folie

 

Při tepelném formování je důležité dodržet vysokou rovnoměrnou teplotu materiálu, aby nevznikaly lokální spáleniny a trhliny. Pro najíždění teplotních režimů u zařízení se používají infrakamery. Bodově měřící pyrometry přebírají teplotní regulaci ve výrobě sledováním definovaných měřících bodů.

 

Doporučené přístroje: Infračervený teploměr optris CT LT, optris CS LT nebo infrakamera optris PI

 

 

 

 

 

Měření při vstřikování

 

vstrikovani

 

Abychom předešli zdeformování výlisku při vstřikování, je proces sledován infrakamerami. Měřením části formy při otevření formy je možné zjistit teplotní překročení nebo nedotopení a poté teplotu formy upravit.

 

 

 

Doporučený přístroj: Infrakamera optris PI

 

 

 

 

 

Výroba PET lahví

PET

 

Při výrobě PET lahví se prosadilo vyfukování. PET reforma se ohřeje a pomocí tlaku vzduchu se vyfoukne do potřebného tvaru. Pro kontrolu teploty reformy na více místech jsou vhodné rychlé bodově měřící pyrometry (s reakční dobou 6 ms) nebo rychlé infrakamery ( měřící frekvence 100 Hz).

 Doporučené přístroje: Infračervený teploměr optris CTfast LT nebo infrakamera optris PI