Optris Temperature Monitor s infračervenými teploměry Optris CS LT

 

Základní parametry průmyslového pyrometru

  • Široké teplotní rozmezí od -40°C do 1030°C
  • Spektrální odezva: 8 až 14 µm
  • Optické rozlišení:  15:1
  • Rychlá doba odezvy:  25 ms

 

 

V kombinaci s infračerveným teploměrem CS, Teplotní Monitor TM od firmy OPTRIS poskytuje inovativní stacionární měřící systém pro průběžné sledování teplot. Nabízí 12 měřících bodů a je vhodný k měření teploty ve velikých,

nebo těžko přístupných prostorách, kde je třeba sledovat proudovodné nebo pohybující se objekty bez kontaktu. Instaluje se do rozvaděčů nebo dveřních panelů. Teplotní monitor má samostatný LED indikátor pro každý měřicích bod. LEDky ukazují různé podmínky a Monitor navíc nabízí žlutou (pre-alarm) a červenou (alarm) LED Když stav měřicího bodu je kritický. Signály kritického stavu jsou přenášeny přes externí relé. Otočný přepínač na zadní straně monitoru umožňuje současné přeprogramování připojených  CS senzorů, pokud se mění parametry. Devět alarmových mezních hodnot, které mohou být definovány předem - mohou být přiděleny senzorům.

ke stažení