Impressum

Obsah on-line stránek

Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky vznesené vůči autorovi, které se týkají hmotných a nehmotných škod způsobených užitím nebo nepoužitím prezentovaných informací, případně využitím závadných a neúplných informací, jsou zásadně zamítnuty, pokud ze strany autora nedošlo k prokazatelnému, úmyslnému nebo hrubému či nedbalému zavinění.

 

Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, ke změně, rozšíření, vymazání nebo dočasnému či trvalému zveřejnění části stránek nebo veškeré nabídky.

Odkazy na další webové stránky

 

Webové stránky obsahují odkazy na další, jiné webové stránky. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ochranu osobních údajů spojených s cizími webovými stránkami nebo za obsah těchto webových stránek.

Autorské právo a ochranná známka

Autor se snaží respektovat ve všech publikacích autorská práva použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Jím vytvořené grafické prvky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty má autor v úmyslu vyžívat ve svůj prospěch.

 

Vše, co je uvedené v rámci internetové nabídky a je chráněné ochrannou známkou, podléhá ustanovení příslušně platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných vlastníků.

 

Autorská práva na zveřejněné, autorem vytvořené objekty, zůstávají právem autora stránek. Reprodukce nebo použití této grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez vyjádřeného souhlasu autora dovoleno.

Stahování dat, souborů, a programů

Použití autorem poskytnutých dat, souborů a programů je na vlastní nebezpečí. To se týká především funkčnosti programů a dat, která si z webových stránek stáhnete. Bohužel, není možná 100% jistota při přenosu dat přes internet. Nemůžeme převzít odpovědnost za škody, které jste v důsledku přerušení toku dat, manipulace s daty na internetu nebo zneužití informací přenesených přes internet, utrpěli.

 

Autor nemůže být odpovědný za škody způsobené na vašem hardwaru a softwaru. Za každou manipulaci s nabízeným softwarem na webových stránkách je odpovědný uživatel softwaru.

Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou právně platné, kompletně nebo ne zcela odpovídající, tak zbývající části dokumentů v jejich obsahu zůstávají platné.

Ochrana dat

Je pro nás velmi důležité chránit Vaše osobní údaje jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Z tohoto důvodu se při našich webových aktivitách přísně držíme zákonů o ochraně údajů a bezpečnosti údajů. Jaké informace jsou uloženy a jak s nimi zacházíme, naleznete zde.

Získané osobní údaje

Na našich webových stránkách nejsou shromážděny žádné osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu. Vy rozhodujete, zda nám kvůli registraci, průzkumu atd. tato data poskytnete nebo ne. My používáme vaše osobní údaje např. k zodpovězení vašich dotazů, pro zpracování vašich objednávek nebo k poskytnutí přístupu ke speciálním informacím nebo nabídkám. Vaše osobní údaje nebudou prodány ani třetí straně, ani nebudou jinak uváděny na trh. Automaticky zaznamenané informace, které nejsou osobní, se během vašeho surfování na našich stránkách někdy automaticky shromažďují (i bez registrace), i když nejsou spojeny s vámi osobně (např. název domény webové stránky, kde jste byl/a naposledy, který internetový prohlížeč a který operační systém používáte, počet návštěv na stránkách, které jste navštívil/a a kolik času jste tam průměrně strávil/a). Používáme tyto informace k zatraktivnění našich webových stránek a k optimalizování jejich obsahu.

Děti

Zajistěte, prosím, aby děti, bez souhlasu rodičů nebo dohlížející osoby, nepředávaly žádné osobní údaje na webové stránky. Doporučujeme všem rodičům a dohlížejícím osobám upozornit své děti na bezpečné a zodpovědně zacházení s osobními údaji na internetu. Vědomě neukládáme osobní data dětí nebo je nějakým způsobem nevyužívá a ani je nepředává bez povolení třetí straně.

Zabezpečení

Staráme se o zabezpečení Vašich osobních údajů. Pečlivě chráníme Vaše údaje před ztrátou, paděláním, manipulací, zničením a přístupem či zveřejněním bez povolení.

Dotazy a připomínky

Máte dotazy nebo připomínky k ochraně údajů (např. nahlédnutí do Vašich osobních údajů nebo jejich aktualizaci)? Potom klikněte, prosím, v navigaci na tlačítko „Kontakt“. S rozvojem internetu je také nepřetržitě rozvíjena naše strategie ochrany osobních údajů. Případné změny včas oznámíme na těchto stránkách.

Hotset ČR s.r.o.

Pálavská 1426/47

323 00 Plzeň

Česká republika

 

IČO: 26316790

DIČ: CZ26316790