Bezdotykové měření teploty u laserových procesů

Při svařování a řezání pomocí laseru musí být přesně zohledněna materiálově specifická, teplotně závislá délková roztažnost zpracovávaného materiálu. 
Pomocí malých a rychlých IR infračervených senzorů od firmy Optris lze měřit teplotu produktu těsně u místa řezání, resp. svařování, a korigovat tak proces.Příklady: laserové svařování, řezání laserem